Thay đổi cổ đông công ty


Cổ đông là người sở hữu ít nhất một cổ phần đã phát hành của công ty cổ phần. Cổ đông sáng lập là cổ đông tham gia xây dựng, thông qua và ký tên vào bản Điều lệ đầu tiên của công ty cổ phần (Khoản 11, Điều 4 Luật Doanh nghiệp).
Thay đổi về cổ đông thông qua hình thức như sau:

    Tiếp nhận thêm cổ đông mới thông qua việc chào bán cổ phần
    Thay đổi cổ đông do chuyển nhượng phần cổ phần
    Thay đổi cổ đông thừa kế phần cổ phần
    Thay đổi cổ đông do tặng cho cổ phần
    Thay đổi cổ đông do cổ đông không thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định tại Khoản 3 Điều 84 của Luật Doanh nghiệp

Khi có sự thay đổi về cổ đông, Quý khách hàng chỉ cần gọi tới Bravolaw, chúng tôi sẽ đại diện cho Quý khách hàng tiến hành các thủ tục thay đổi tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp nhất.
Hồ sơ thay đổi cổ đông công ty tại Bravolaw:

    -  Thông báo thay đổi cổ đông;

    -  Biên bản họp về việc thay đổi cổ đông của của Đại hội đồng cổ đông;

    -  Quyết định về việc thay đổi cổ đông của Đại hội đồng cổ đông;

    -  Danh sách cổ đông khi đã thay đổi;

    -  Bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với cổ đông là tổ chức hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân;

    -  Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và các giấy tờ chứng thực việc hoàn tất chuyển nhượng (Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập trong trường hợp được quy định tại khoản 5 Điều 84 của Luật Doanh nghiệp);

    -  Hợp đồng tặng cho cổ phần (đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập trong trường hợp tặng cho cổ phần);

    -  Văn bản chứng nhận việc thừa kế hợp pháp của người nhận thừa kế (trong trường hợp thay đổi cổ đông do thừa kế).

Mọi chi tiết xin liên hệ Công ty TNHH tư vấn Bravolaw
Địa chỉ: số 31 Ngõ 159 Pháo Đài Láng – Đống Đa- Hà Nội
Hotline: 0947 074 169 – 04 858 776 41- 04 858 776 42

0 nhận xét:

Đăng nhận xét