Tư vấn tách doanh nghiệp


Bravolaw cung cấp dịch vụ tư vấn tách doanh nghiệp tới Quý khách hàng cụ thể như sau:
1.  Căn cứ pháp lý của thủ tục tách doanh nghiệp:
- Điều 151 Luật Doanh nghiệp;
- Khoản 2 Điều 22 Nghị định số 43/2010/NĐ – CP về đăng ký doanh nghiệp ngày 15/04/2010 hướng dẫn về các thủ tục hợp nhất doanh nghiệp.
2.  Tư vấn các quy định của pháp luật về chia doanh nghiệp:
-     Thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên để thông qua nội dung chia doanh nghiệp;
-     Nguyên tắc và thủ tục chia tài sản công ty;
-     Phương án sử dụng lao động;
-     Thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị chia sang các công ty mới;
-     Nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của công ty bị chia; thời hạn thực hiện chia công ty.
-     Tư vấn nội dung Điều lệ công ty mới được thành lập;
-     Tư vấn chấm dứt tồn tại của Công ty bị chia;
-     Tư vấn các vấn đề liên quan đến nội bộ doanh nghiệp (Mô hình và Cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động và điều hành, mối quan hệ giữa các chức danh quản lý, quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông, tỷ lệ và phương thức góp vốn, các nội dung khác có liên quan).
-     Hoàn thiện hồ sơ thành lập doanh nghiệp bao gồm: Tư vấn và hoàn thịên Biên bản về việc họp các sáng lập viên trước khi thành lập doanh nghiệp, Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp, Soạn thảo danh sách thành viên/danh sách cổ đông, Giấy ủy quyền thành lập doanh nghiệp, Các giấy tờ khác có liên quan.

Mọi chi tiết xin liên hệ Công ty TNHH tư vấn Bravo
Địa chỉ: số 31 Ngõ 159 Pháo Đài Láng – Đống Đa- Hà Nội
Hotline: 0947 074 169 – 04 858 776 41- 04 858 776 42

0 nhận xét:

Đăng nhận xét