Phần mềm là một đối tượng được bảo hộ theo quy định của pháp luật Việt Nam về bản quyền tác giả. Việc đăng ký bản quyền phần mềm nhằm bảo hộ phần mềm máy tính của doanh nghiệp khỏi sự sao chép, sử dụng mà không mua bản quyền.

I. CHUẨN BỊ HỒ SƠ
1. Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu đồng thời là tác giả / đồng tác giả, các giấy tờ cần thiết để nộp đơn đăng ký bản quyền bao gồm:
 • Ba đĩa CD ghi Phần mềm
 • Ba bản in phần mềm đóng thành quyển
 • Giấy uỷ quyền của tác giả / đồng tác giả (có xác nhận chữ ký của chính quyền nơi cư trú, cơ quan Công chứng hoặc cơ quan quản lý nhân sự – 1 bản);
 • Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả /các tác giả (kèm theo bản chứng minh nhân dân để đối chiếu nếu bản sao không có công chứng- 1 bản)
 • Tên đầy đủ, bút danh (nếu có), địa chỉ, số điện thoại. fax của tác giả / các đồng tác giả
 2. Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu nhưng không đồng thời là tác giả (tổ chức; công ty) các giấy tờ cần thiết để nộp đơn đăng ký bản quyền bao gồm:
 • Ba đĩa CD ghi Phần mềm
 • Ba bản in phần mềm đóng thành quyển
 • Giấy uỷ quyền của tổ chức hoặc công ty (1bản)
 • Giấy chuyển nhượng từ tác giả / các đồng tác giả cho tổ chức hoặc công ty (có xác nhận chữ ký); hoặc giấy chứng nhận tác phẩm xin đăng ký là tác phẩm được thực hiện theo nhiệm vụ công tác (1 bản)
 • Bản sao có công chứng Giấy phép thành lập tổ chức, công ty và Giấy phép kinh doanh (1 bản)
 • Tên đầy đủ, bút danh (nếu có) của tác giả / các tác giả; địa chỉ, số điện thoại. fax của tác giả / các đồng tác giả, tổ chức, công ty;
 • Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả / các đồng tác giả (kèm theo bản chứng minh nhân dân để đối chiếu nếu bản sao không có công chứng- 1 bản)
 • Giấy cam đoan của tác giả.
 II. QUY TRÌNH THỰC HIỆN
1Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
2. Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký – Cục bản quyền và nhận Giấy hẹn trả kết quả
3. Bổ sung, sửa đổi hồ sơ theo yêu cầu của chuyên viên (nếu có)
4. Nhận Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền sau 15 ngày kể từ ngày hồ sơ hợp lệ
 III. THỜI GIAN HIỆU LỰC
Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận Quyền tác giả là 50 năm và có giá trị trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
Bạn muốn đăng ký bản quyền phần mềm? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và đáp ứng yêu cầu của bạn một cách hoàn hảo nhất!
Hotline: 0947 074 169 – 04 858 776 41 – 04 858 776 42