Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

Việc thay đổi đăng ký kinh doanh bao gồm: Thay đổi tên công ty, thay đổi trụ sở công ty, ngành nghề kinh doanh, cổ đông sáng lập, thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp/tỷ lệ vốn đại diện. Khi một công ty cổ phần có những sự thay đổi về một trong các vấn đề trên thì cần làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.
. Các công việc cụ thể của Oceanlaw
- Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh
- Tiến hành thủ tục nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;
- Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã thay đổi tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Tiến hành thủ tục thay đổi con dấu pháp nhân cho doanh nghiệp trong trường hợp cần thay đổi

3. Hỗ trợ pháp lý sau khi hoàn thành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh doanh nghiệp:
- Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho Doanh nghiệp;
- Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;
- Và các dịch vụ hỗ trợ, tri ân khách hàng khác (tham khảo trên website của công ty)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét