Cách thức nộpHồ sơ xin giấy phép mạng xã hội trực tuyến

Chuẩn bị hồ sơ là đề nghị trước hết đối với hoạt động xin giấy phép mạng xã hội trực tuyến. Danh mục hồ sơ đã được chuẩn hóa và cung cấp bởi Oceanlaw với hàng ngũ soạn thảo chuyên nghiệp sẽ góp phần giúp khách hàng chóng vánh hoàn thiện và cấp giấy phép nhanh nhất có thể với mức phí hợp lý nhất.

Các văn bản pháp lý liên can


Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ thông báo và Truyền thông
3. Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và Thông tin trên mạng;

Danh mục hồ sơ cần chuẩn bị

 Đơn xin phép thiết lập trang tin tổng hợp
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Lý lịch (Giám đốc, Cán bộ trực tiếp thực hành).
- Đề án xây dựng dịch vụ cung cấp thông báo tổng hợp.
- Bản sao y tên miền nếu tên miền Việt Nam hoặc cam kết độc quyền tên miền nếu tên miền quốc tế.
- Hai tấm ảnh 3x4 của người quản lý trang tin (theo mục 3)
- Bản chụp giao diện trang chủ website..
Cách thức nộp hồ sơ
Bằng văn bản hoặc phê chuẩn môi trường mạng theo các địa chỉ do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.
Xem thêm: http://luatdonga.com/xin-giay-phep-website/

0 nhận xét:

Đăng nhận xét