dịch vụ công bố chất lượng thực phẩm

Chất lượng sản phẩm phải nép phải thực hiện Tư vấn công bố chất lượng thực phẩm công bố thực phẩm. đủ điều kiện đưa ra thị trường. Đối với nhà sinh sản chất lượng sản phẩm là yêu tố quan trọng nhất để đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng tuy nhiên phải có một cơ quan độc lập kiểm nghiệm và cấp chứng thực chất lượng. Bạn đang muốn công bố thực phẩm nhập khẩu Bạn đang tìm hiểu thủ tục ban bố tiêu chuẩn chất lượng? Hãy gọi điện đến số 0903.481.181 để được tư vấn miễn phí.
Các bước chính tiền hành hồ sơ công bố chất lượng thực phẩm

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ
Tổ chức, cá nhân chủ nghĩa nộp hồ sơ Tư vấn công bố sản phẩm, hàng hoá thích hợp tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật tại phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng.
Bước 2. thu nạp và xử lý hồ sơ
Cán bộ của phòng nhận hồ sơ xem xét, rà soát hồ sơ, chậm nhất trong kì hạn 07 ngày làm việc ra thông báo Tiếp nhận nếu hồ sơ hợp lệ/ thông báo lại cho doanh nghiệp bổ xung, sửa đổi nếu hồ sơ chưa đầy đủ , hợp thức.
Bước 3. Trả kết quả
Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng thuộc Chi cục Tiêu chuẩn-đo lường-Chất lượng.
c)Cách thức thực hiện:
Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng thuộc Chi cục Tiêu chuẩn-đo lường-Chất lượng
tham mưu ban bố chất lượng thực phẩm
Hồ sơ Tư vấn chất lượng thực phẩm nhâp khẩu
1. Bản hồ sơ tiêu chuẩn phụ gia thực phẩm
2. Đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc Giấy chứng thực đã được cấp (bản sao).
3. Quy trình sinh sản thực phẩm cơ sở
4. Giấy đăng ký kinh dinh của thương buôn Việt Nam (bản sao công chứng).
5. Phiếu kết quả kiểm nghiệm gồm các chỉ tiêu chất lượng đốn, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và chỉ tiêu vệ sinh của thực phẩm công bố phải do Phòng kiểm nghiệm được công nhận hoặc được cơ quan quản lý quốc gia có thẩm quyền chỉ định.
6. Mẫu có gắn nhãn và nhãn hoặc dự thảo nội dung ghi nhãn sản phẩm ăn nhập với luật pháp về nhãn
7. Bản sao Giấy chứng nhận sở hữu nhãn hiệu hàng hoá (nếu có).
Lưu ý: Đối với sản phẩm phụ gia nhập cảng cần có thêm:
- Giấy phép lưu hành tự do (Free Sales)
- Giấy phân tách thành phần (Certificate of analysis), trường hợp không có giấy phân tích thành phần này thì phải cung cấp kết quả khảo nghiệm tại các trọng tâm khảo nghiệm có chức năng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét