Tư vấn khách hàng nhập khẩu thực phẩm - Oceanlaw

Đăng ký công bố thực phẩm nhập khẩu bao gồm từ khâu khai báo thông quan tại cục thương chính cho đến khi thực hành các thủ tục Tư vấn nhập khẩu thực phẩm thực phẩm về nguồn cội và các chỉ tiêu chất lượng cốt tử để có thể được lưu hành hợp pháp trên thị trường. Để thực hành đăng ký Đăng ký công bố nhập khẩu thực phẩm doanh nghiệp phải sang trọng rất nhiều bước với thủ tục rườm rà, tuy nhiên khi đến với Oceanlaw mọi thủ tục sẽ được chúng tôi tiến hành theo phương pháp đơn giản nhất.

Xem thêm: http://luatdonga.com/cong-bo-thuc-pham/

Điều kiện đối với thực phẩm nhập cảngĐăng ký nhập khẩu thực phẩm

1. Điều kiện đảm bảo an toàn đối với thực phẩm du nhập
1.1 Thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, nguyên liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm du nhập phải tuân thủ các điều kiện ứng quy định tại Chương III của Luật An toàn thực phẩm và các điều kiện sau đây:
1.1.1 Phải được đăng ký bản ban bố hợp quy tại cơ quan quốc gia có thẩm quyền trước khi nhập cảng;
1.1.2 Phải được cấp “Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập cảng” đối với từng lô hàng của cơ quan thẩm tra được chỉ định theo quy định của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành.
1.2  Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 38 Luật An toàn thực phẩm , thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, thực phẩm biến đổi gen, thực phẩm đã qua chiếu xạ phải có giấy chứng thực lưu hành tự do hoặc giấy chứng thực y tế theo quy định của Chính phủ.
1.3 Trong trường hợp Việt Nam chưa có quy chuẩn kỹ thuật ứng đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, công cụ, nguyên liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm du nhập thì vận dụng theo thỏa thuận quốc tế, điều ước quốc tế mà Cộng hòa từng lớp chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
1. 4. Thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, nguyên liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm du nhập phải được thẩm tra nhà nước về an toàn thực phẩm, trừ một số thực phẩm được miễn rà soát nhà nước về an toàn thực phẩm theo quy định của Chính phủ.
1.5. Thực phẩm du nhập từ nước có ký kết điều ước quốc tế với Việt Nam về thừa nhận lẫn nhau đối với hoạt động chứng thực an toàn thực phẩm được vận dụng chế độ rà giảm, trừ trường hợp có cảnh báo hoặc phát hiện có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam về an toàn thực phẩm.

Điều kiện bảo đảm an toàn đối với Tư vấn nhập khẩu thực phẩm thực phẩm nhập khẩu

2.1 Đáp ứng các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của Việt Nam.
2.2 hiệp với quy định về an toàn thực phẩm của nước du nhập theo hợp đồng hoặc điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế dìm lẫn nhau về kết quả đánh giá sự ăn nhập với nhà nước, vùng lãnh thổ có liên can.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét