Dịch vụ thành lập văn phòng đại diệnDịch vụ thành lập văn phong đại diện tại Bravolaw nhanh chóng và tiết kiệm nhất


1. Giải thích khái niệm và mô hình hoạt động của Văn phòng đại diện:

- Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.

- Doanh nghiệp có quyền lập văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài.

- Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới hành chính.

- Doanh nghiệp có quyền thay đổi nội dung đã đăng ký, có quyền đại diện giao dịch nhưng không có quyền hoạt động kinh doanh trực tiếp như chi nhánh.

2. Hướng dẫn hồ sơ thành lập văn phòng đại diện bao gồm:

- Thông báo đăng ký hoạt động văn phòng đại diện theo mẫu;

- Biên bản họp của Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên), của Hội đồng quản trị (đối với CTCP), của Chủ sở hữu hoặc Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH 1 thành viên), của các thành viên Hợp danh (đối với Công ty hợp danh) về việc thành lập văn phòng đại diện;

- Quyết định về việc thành lập Văn phòng đại diện.

- Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện.

- Điều lệ công ty có dấu sao y công ty.

- Hợp đồng lao động nếu trưởng Văn phòng đại diện là người được thuê giữ chức vụ.

- Giấy ủy quyền thực hiện dịch vụ với Công ty Bravolaw.

 3. Hướng dẫn nộp và đại diện nộp hồ sơ thành lập văn phòng đại diện:

- Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện tại cơ quan có thẩm quyền;

- Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

- Nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (người đứng đầu Văn phòng đại diện có mặt cùng nhân viên chúng tôi để ký nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);

- Tiến hành nộp hồ sơ thông báo về việc thành lập văn phòng đại diện với cơ quan quản lý Thuế.

- Bổ sung thông tin văn phòng đại diện trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty.

4. Kết quả nhận đươc sau khi hoàn thành công ty bao gồm:

- Giấy phép hoạt động văn phòng đại diện ;

- Mã số thuế 13 của văn phòng đại diện;

- Thời gian hoàn thành: 6 ngày làm việc

0 nhận xét:

Đăng nhận xét